SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Ta različica splošnih pogojev velja od 01.9.2022. Splošne pogoje, ki veljajo do datuma 01.09.2022, si lahko ogledate tukaj.

1. Splošne določbe

Definicije

1.1 

Storitve družbe Hostko d.o.o. (v nadaljevanju ponudnik) obsegajo vse storitve, ki so ponujene oz. opredeljene na spletnih straneh www.domenko.si, www.domenko.com.

1.2

Ponudnik storitev je podjetje Hostko, d.o.o., Rajšpova ulica 22, 2250 Ptuj,  Slovenija, ID za DDV SI78134340.

1.3

Naročnik ponudnika je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s ponudnikom preko zgoraj navedenih spletnih strani ali na drug ustrezen način sklenila poslovno razmerje za uporabo storitev (v nadaljevanju naročnik).

1.4

Uporabnik storitev ponudnika je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja njegove storitve (v nadaljevanju uporabnik).

1.5

Stranka ponudnika je vsak naročnik ali uporabnik storitev ponudnika (v nadaljevanju stranka).

3. Cene in komercialni pogoji

3.1 

Objavljene cene na spletnih straneh ponudnika so v EUR in vsebujejo DDV, vkolikor ni drugače navedeno.

3.2

Cenik za posamezne spletne storitve je objavljen na spletnih straneh ponudnika, in se lahko za naslednje obračunsko obdobje spremeni, brez predhodnega obvestila. Za datum spremembe se šteje datum objave na spletnih straneh ponudnika.

4. Plačilni pogoji in realizacija

4.1 

Ponudba / Predračun – Za uporabo ponudnikovih storitev je zahtevano predplačilo za določeno časovno obdobje, ki ga naročnik izvede na podlagi prejetega predračuna.

Predračun naročnik prejme preko e-pošte na svoj elektronski naslov v HTML obliki s priloženo prilogo v PDF obliki. Kopija predračuna ali računa je shranjena v servisnih straneh v razdelku “Moji predračuni”, in si jih lahko naročnik kadarkoli ogleda in natisne.

4.2

V primeru napačnega zneska oz. specifikacije za naročeno storitev ima ponudnik pravico znesek popraviti, in je dolžan o tem naročnika obvestiti. Naročnik v celoti razume in se strinja, da bo upošteval popravljen predračun ali odstopil od ponudbe.

4.3

Naročnik v celoti razume in se strinja, da bo svoje obveznosti iz naročniškega razmerja poravnal v roku označenem na predračunu in na pravilen sklic. V primeru, da naročnik želi spremeniti plačilno obdobje, le¬to ponudniku sporoči pred iztekom trenutno zakupljenega obdobja preko elektronske pošte oz. navadne pošte ali po telefonu.

4.4

Naročnik sprejme ponudbo s plačilom.

4.5

Naročene storitve bodo opravljene, ko prejmemo nakazilo oziroma potrdilo o uspešno izvedenem nakazilu. O tem ponudnik naročnika obvesti na primarni elektronski naslov, kateri je vpisan v servisnih straneh.

4.6

Zaradi same narave ponudnikovih storitev, naročnik v celoti razume in se strinja, da ponudnik ne daje garancije oz. zagotovila, da bodo naročene storitve po prejemu plačila uspešno opravljene. V kolikor se v tem primeru ponudnik, in naročnik ne dogovorita drugače, ponudnik naročniku vrne vplačana sredstva v skladu s plačilno metodo s katero je bila tranasakcija izvedena.

4.7

Zaradi narave storitev (predvsem domene in SSL certifikati), na katerih ceno vplivajo tuji ponudniki imajo lahko določene ponudbe (predračuni) krajši rok veljavnosti, kot je navedeno na samem predračunu. Ponudnik si pridržuje pravico, da ponudbo v kateremkoli trenutku spremeni brez obvestila naročnika. V vsakem primeru pa bo ponudnik o tem poizkusil naročnika obvestiti v kolikor je to izvedljivo.

Račun

Račun se bo glasil na lastnika naročniškega profila v servisnih straneh, torej na podatke, ki jih naročnik vnese ob naročilu oz. se lahko naknadno spremenijo v servisnih straneh. Račun bo po prejetem plačilu predračuna, na voljo v servisnih straneh ki bo v PDF obliki. Naročnik si ga lahko kadarkoli natisne.

Naročnik, ki želi, da se ji račun pošlje v papirnati obliki, lahko to sporoči naknadno. Za vsak račun, poslan preko navadne pošte, se obračunajo administrativni stroški v vrednosti 5,00 EUR z DDV.

Plačilne kartice

Vrste plačilnih kartic – Ponudnik sprejema tudi plačila s plačilnimi karticami vrste Visa, Maestro, Mastercard in AMEX. Pri plačilu s karticami nastanejo dodatnih stroški (provizija kartičnega procesorja). Vsi dodatni stroški so razvidni preden naročnik opravi plačilo in kasneje na končnem računu.

Ponudnik ne zbira številk in drugih podatkov, ki se nanašajo na plačilne kartice, ki jih uporabniki posredujejo preko ponudnikovih spletnih strani. Te podatke zbirajo izključno ponudniki “kartični procesorji” s katerim imamo sklenjeno pogodbo za plačevanje s karticami.

Povračilo plačila s kreditno kartico “chargeback – včasih se zgodi da naročnik zahteva povračilo plačila, ki je bilo izvedeno z njegovo kartico brez naročnikove vednosti, (npr. naročnik ne prepozna prejemnika plačila, ukradena kreditna kartica ipd.). V tem primeru bo naročnik zahteval povračilo od svoje banke in v takšnih primeri se naročnik strinja da bo ponudniku Hostko d.o.o. plačal nepovratne administrativne stroške ki so zaradi “prijave” nastali in sicer v znesku 18,75 EUR z DDV.

V primeru zlorabe kreditne kartice se lahko stranka z morebitnimi zahtevki obrne na svojega ponudnika plačilnih storitev skladno z določbami Zakona o plačilnih storitvah in sistemih. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki je stranki nastala zaradi zlorabe plačilne kartice.

 

5. Podaljševanje naročenih storitev

5.1 

Vse storitve so veljavne do roka, ki je naveden na ponudbi (predračunu) in računu.

5.2

Vsaj 10 dni pred rokom poteka veljavnosti storitev ponudnik naročniku preko e-pošte posreduje predračun (ponudbo) za podaljšanje.

5.3

V kolikor ponudnik zabeleži transakcijo v skladu z izdanim predračunom se smatra, da naročnik storitve želi podaljšati.

5.4

V primeru ne-podaljšanja domene točen čas, in datum poteka določa vrhovni registrar posamezne domenske končnice, in ne ponudnik.

5.5

V primeru ne-podaljšanja SSL certifikata točen čas in datum poteka določa vrhovni izdajatelj posameznega SSL certifikata, in ne ponudnik

5.6

V primeru izvedbe transakcije na podlagi predračuna po dejanskem poteku storitev, naročnik ni upravičen do dodatnega podaljšanja storitev za obdobje med potekom storitev, in datumom izvedbe transakcije, saj gre za podaljšanje obstoječe ponudbe.

5.7

V primeru, da ponudnik ne prejme transakcije v skladu s predračunom do datuma poteka predračuna ali vsaj do datuma poteka storitev, se smatra, da naročnik storitev ne želi podaljšati.

5.8

V primeru, da je naročnik naročeno storitev plačal s plačilno/kreditno kartico in ima v naročniških (servisnih) straneh vklopljeno funkcijo “avtomatsko podaljšanje”, in način plačila je nastavljen na plačila/kreditna kartica se bo storitev avtomatsko podaljšala na dan poteka storitve, in dokler bo plačilna kartica veljavna (če plačilna kartica ne bo veljavna ali imela zadostnih sredstev se podaljšanje ne bo izvedlo in bo storitev potekla). 

Naročnik lahko to funkcijo kadarkoli, in po svoji presoji izklopi če ne želi avtomatskega podaljšanja storitev ob naslednjem obdobju (pri izklopu te funkcije se naročnik strinja, da ne želi predračuna ob naslednjem obdobju za določeno storitev).

6. Odpoved in prekinitev naročenih storitev

6.1 

Naročnik lahko storitev odpove tako, da ponudnika o tem obvesti preko e-pošte ali telefonske številke, navedene na ponudnikovi spletni strani.

6.2

V vsakem primeru se za odpoved storitve šteje tudi to, da predračun za podaljšanje storitev, ki je posredovan naročniku, ni poravnan v roku, ki ga predračun navaja.

7. Domene

7.1

Naročnik se zavezuje, da bo zagotovil vse potrebne podatke za registracijo, prenos in/ali podaljšanje domene. Ponudnik ne odgovarja za napačne ali manjkajoče podatke, ki so potrebni iz strani registrov ali registrarjev. Naročnik se zaveda, da oddaja naročila za registracijo, podaljšanje ali prenos ne garantira izvedene storitve.

7.2

Naročnik se zavezuje, da se bo informiral in sprejel vsa pravila, ki veljajo za posamezno domensko končnico oz. domeno, ki jo želi registrirati, prenesti ali podaljšati. Ponudnik na željo naročnika lahko posreduje več informacij in razlago pogojev.

7.3

Ta sporazum ostane veljaven za čas registracije domene, ki jo naročnik izbere. Če bo domena prenešena na drugega registrarja se pogoji tega sporazuma samodejno prekinejo.

7.4

Naročnik v celoti razume in se strinja, da bo v primeru izpodbijanja registracije ali prednaročila imena domene s strani tretje osebe izpostavljen predpisom kateri so navedeni v pravilniku o sporih, kateri je sprejet s strani dotičnega registra. Strinjate se, da nas boste v primeru nastalega spora glede imena domene s katerokoli tretjo osebo zavarovali in nas imeli za neškodljive v skladu s pogoji in določili, katere so navedene v pristojnem pravilniku.

7.5

Od 1. januarja 2014 veljajo nova pravila za preverjanje pravilnosti podatkov o domenah. Stranka je dolžna skrbeti za pravilnost in ažurnost podatkov o domenah, še posebej vseh kontaktnih podatkov. Ob registraciji in prenosu domene bo registrar (ali ponudnik v imenu registrarja) zahteval potrditev kontaktnih podatkov preko e-poštnega sporočila. Če stranka podatkov ne bo potrdila v 15 dneh od dne ko registrar pošlje e-poštno sporočilo, bo domena izklopljena. Ponudnik ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi jo stranka utrpela zaradi izklopa domene. Prav tako ponudnik ni odgovoren za dostavo e-poštnega sporočila.

7.6

Naročnik je seznanjen z dejstvom, da so pravila posameznega registra v celoti neodvisna od volje in ravnanj ponudnika ter da so registri samostojne osebe, ki niso povezane s ponudnikom.

7.7

Imena domene po opravljeni registraciji v zakupljenem obdobju ni možno zamenjati.

7.8

WHOIS baze

Za potrebe WHOIS baz naročnik dovoljuje objavo, vendar ne omejeno na naslednje podatke:

 • ime in priimek in/ali naziv podjetja,
 • poštni naslov,
 • elektronski naslov,
 • telefon in/ali faks,
 • ime domene,
 • DNS strežnike,
 • datum registracije in veljavnosti domene.

7.9

.SI domene

Naročnik v celoti razume in se strinja s splošnimi pogoji za .si domene, ki so objavljeni na strani registra (ARNES) https://www.register.si/pravila-in-obrazci/

Naročnik v celoti razume in se strinja s pravili postopka ARDS, ki so objavljeni na strain registra (ARNES) https://www.register.si/ards-praksa

POZOR! V kolikor je .SI domena v vmesnem času aktivirana, pri čemer vnos DNS zapisov v sistem za registracijo domen pomeni aktivacijo .SI domene, vračilo .SI domene ni več možno.

Prenos oz. sprememba naziva registranta je plačljiva transakcija in se zaračuna poveljavnem ceniku registrarja.

Pri prenosu .SI domene, ki je v karanteni je naročnik samo dolžan skrbeti za uspešen prenos domene, in kasneje še podaljšanje te domene. Naročnik v celoti razume in se strinja, da ponudnik ne more jamčiti da bo prenos in kasnejše podaljšanje uspešno in je naročnik dolžan skrbeti za celoten proces.

7.10

.EU domene

Registrirajo jo lahko le prebivalci EU. Naročnik v celoti razume, in se strinja s splošnimi pogoji za .eu domene, ki so objavljeni na strani registra (EURid) https://eurid.eu/sl/ostale-informacije/arhiv-dokumentov/

Naročnik v celoti razume, in se strinja s pravili postopka ADR, ki so objavljeni na strain registra (EURid) https://eurid.eu/sl/registrirajte-domeno-eu/spori-povezani-z-domenskimi-imeni/

Prenos oz. sprememba naziva registranta je plačljiva akcija in se zaračuna po veljavnem ceniku registrarja.

7.12

Ostale domenske končnice

Naročnik v celoti razume in se strinja s splošnimi pogoji za ostale domene, ki so objavljeni na naslednjih povezavah:

.COM, .NET, .CC – Verisign Inc.,
.ORG, .NGO, .ONG – PIR,
.BIZ, .US – Neustar,
.INFO – INFO.info,
.EU – EURid,
.SI – Register.si,
.ME – Domain.me,
.DE – DENIC,
.AT – NIC.AT,
.IT – NIC.IT,
.FR – AFNIC,
.CO – GO.CO,
.RU – NIC.ru,
.ES – Dominios.es,
.MOBI – dotMobi.mobi,
.UK, .CO.UK – Nominet.

Naročnik v celoti razume in se strinja s splošnimi pogoji za ostale domene, ki so objavljeni na strani našega poslovnega partnerja (Realtime Register B.V.) https://www.realtimeregister.com/terms_and_conditions.html

Naročnik v celoti razume in se strinja s splošnimi pogoji za ostale domene, ki so objavljeni na strani našega poslovnega partnerja (Hosting Services, Inc.) http://www.resell.biz/legal/terms­of­service.php

Naročnik potrjuje, da je seznanjen s pravicami, in obveznostmi registrant domene – ki jih določa ICANN

7.13

Registracija domene

Naročnik v celoti razume in se strinja, da ponudnik ne more jamčiti, da bo naročnik pridobil registracijo željene domene čeprav trenutno poizvedba nakazuje, da je željeno ime domene še na voljo.

Izražate da, kolikor veste in verjamete niti registracija imena domene niti način na katerega jo boste, neposredno ali posredno, uporabljali, ne krši zakonitih pravic tretjih oseb in nadalje, da ime domene ni registrirano za, niti ne bo v kateremkoli trenutku, uporabljena za kakršenkoli nezakonit namen.

7.14

Prenos domene

Naročnik v celoti razume in se strinja, da lahko naroči prenos domene samo če:

 • je lastnik domene ali deluje s pooblastilom lastnika domene,
 • ima dostop do administrativnega e­-poštnega naslova,
 • lahko pridobi EPP kodo (t.i. Auth Code) od trenutnega registrarja,
 • da je domena vsaj še 30 dni pred potekom,
 • ima možnost potrditi prenos domene.

Med prenosom se pri določenih domenskih končnicah tudi domena podaljša za 1 leto v skladu s pravili vrhovnih registrarjev določenih končnic domen.

Naročnik se strinja in razume, da je prenos domene od ponudnika k drugemu registrarju izvedljiv brez dodatnih zapletov in stroškov le v primeru, ko domena še ni potekla oz. trenutni registrar ni omejil možnosti prenosa domene.

Če je cena za prenos domene označena kot akcijska cena je to ceno mogoče koristiti le enkrat v življenskem ciklu prenosa dotične domene. Ko je akcijska cena enkrat koriščena se v bodoče upošteva redna cena za podaljšanje.

7.15

Podaljšanje domene

Naloga oz. dolžnost naročnika je, da skrbi za podaljšanje zakupljenih domen. To pomeni, da je dolžan skrbeti za plačilo in podaljšanje pred potekom domene. Naročnik lahko kadarkoli zahteva predračun za podaljšanje zakupljenih domen v naročniških straneh.

Domene je potrebno podaljšati pred potekom trenutno zakupljenim obdobjem. V nasprotnem primeru dotična domene dobi status »V KARANTENI« in za obujanje lahko nastanejo dodatni stroški.

7.16

Reklamacija domen

Naročnik v skladu z ZVPOT nima pravice odstopiti od pogodbe za registracijo domene, kadar je domena v skladu z zabeleženo transakcijo že registrirana. Gre namreč za storitve, ki so bile opravljene po natančnih navodilih naročnika oz. so bile prilagojene naročnikovim potrebam in zaradi svoje narave niso primerne za vračilo.

8. Omejitev oziroma prekinitev naročniškega razmerja

8.1

Naročnik v dogovorjenem roku ni v celoti poravnal obveznosti do ponudnika. Ponudnik predhodno obvesti naročnika na kontaktni elektronski naslov, kateri je vnešen v uporabniškem vmesniku.

Naročnik je ponudniku posredoval napačne oziroma zavajajoče informacije.

Katerakoli pogodbena stranka lahko odpove naročniško razmerje za registracijo domene, spletno gostovanje in ostale storitve kadarkoli v času trajanja storitve. Odpoved mora biti poslana po elektronski ali navadni pošti in začne veljati naslednje obračunsko obdobje.

Že vplačanih sredstev za naročene storitve ponudnik ni dolžan vračati, razen v primeru novih naročil za spletno gostovanje, ki so mlajša od 30 dni. 

Že vplačanih sredstev za naročeno registracijo domen ponudnik ni dolžan vračati, v kolikor so domene že registrirane na podlagi nakazila naročnika.

Ponudnikovi IP naslov oz. naslovi, ki jih v času zakupljenih strežniških storitev uporablja naročnik, ostanejo v ponudnikovi lasti tudi po prekinitvi naročniškega razmerja.

Naročniki, ki niso fizične osebe, v nobenem primeru oziroma času nimajo pravice do vračila kupnine ob odpovedi naročenih storitev oz. pogodbe po tem, ko je ponudnik že prejel njihovo plačilo.

Če naročnik striktno ne upošteva teh pogojev poslovanja.

9. Odškodnine in nadomestila

9.1

Naročnik v celoti razume in se strinja, da ponudnika storitev, njegovih strank ter zaposlenih ne bo terjal ali držal odgovornih za kakršnokoli škodo, ki bi nastala z uporabo ali nezmožnosti uporabe storitev ter za kakršnokoli škodo, ki bi nastala v povezavi s storitvami ponudnika storitev.

9.2

Naročnik se strinja, da je celotna odgovornost ponudnika pri storitvah iz naročniškega razmerja in pri vsaki kršitvi naročniške pogodbe omejena zgolj na znesek, ki ga je naročnik plačal za storitev.

9.3

Če naročnik namerno ali nenamerno škoduje ponudniku ima ponudnik pravico, da stroške za nastalo škodo v celoti zaračuna naročniku.

10. Konkurenca in varovanje podatkov

Ponudnik in naročnik se obvezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovala vse podatke, do katerih bosta prišla pri medsebojnem poslovnem sodelovanju, kar vključuje tudi celotno komunikacijo preko elektronske pošte in telefona.

11. Tehnična podpora

11.1

Naročnik v celoti razume in se strinja, da ponudnik nudi podporo zgolj in samo za naše storitve, preko elektronske pošte na naslovu podpora@domenko.si.

11.2

Naročnik se strinja, da bo pred zahtevkom podpore poiskal odgovor v spletnih vsebinah, objavljenih na spletnih straneh ponudnika.

11.3

Naročnik se strinja da bo zahtevek za podporo, pisal le iz elektronskega naslova ki je zabeležen med naročniškimi podatki in se strinja da mu ponudnik ni dolžan odgovoriti če je zahtevek poslan iz neznanega emaila oz. emaila ki ni zapisan med naročniškimi podatki.

11.4

Naročnik lahko komunicira s ponudnikom po telefonu ali elektronski pošti, pri čemer vedno navede svoje uporabniško ime. Ponudnik svoje ažurne kontaktne podatke objavlja na svoji spletni strani.

11.5

Naročnik v celoti razume in se strinja, da ponudnik ne nudi brezplačnega tehničnega svetovanja in administracije virtualnega privatnega strežnika (VPS).

11.6

Naročnik v celoti razume in se strinja, da je v komunikaciji s ponudnikom dolžan upoštevati osnovna pravila bontona, ki narekujejo vljudnost in jasno komuniciranje. V kolikor naročnik tega ne upošteva si ponudnik pridržuje pravico, da naročniku zavrne vsakršno komunikacijo preko telefona ali v živo in omeji nadaljnjo komunikacijo izključno na elektronsko pošto in navadno pošto.

V primeru, da se neprimerna komunikacija nadaljuje ali stopnjuje si ponudnik pridržuje pravico, da naročniku storitve ukine, in povrne kupnino v skladu z uporabljeno metodo plačila ponudbe (predračuna).

12. Vzdrževalna dela

Ponudnik bo občasno, najpogosteje v nočnem času oz. po lastni presoji opravljal nujna vzdrževalna dela ki so potrebna za nemoteno delovanje storitev. Ponudnik bo glede vzdrževalnih del poskusil predhodno obvestiti naročnika po elektronski pošti, prekinitve pa bodo objavljene tudi na spletni strani ponudnika, razen v primeru okoliščin, na katere ponudnik nima vpliva.

13. Uporaba piškotkov

13.1

Podjetje HOSTKO d.o.o. uporablja piškotke, ki so nujno potrebni za naročilo in uporabo naših storitev, katere naročnik ali uporabnik izrecno zahtevata.

13.2

Piškotke lahko izbrišete ali onemogočite z nastavitvami v vašem brskalniku. V primeru, da boste onemogočili piškotke, vam nekatere spletne strani morda ne bodo delovale pravilno (prijava ne bo možna, ipd.).  Piškotki ne vsebujejo nobenih osebnih ali drugih podatkov, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za identifikacijo uporabnika, zato priporočamo, da v njihovo uporabo privolite.

13.3

Uporabniki, kateri bodo na naše strežniške sisteme nalagali vsebine s piškotki, zanje odgovarjajo sami.

13.4

Če vaš brskalnik nastavite tako, da ne sprejema piškotkov, si boste še vedno lahko ogledovali besedilo na naših straneh. Oddaja naročila, in prijava v naročniške strani pa žal ne bo možna.

14. Kršitev pogojev poslovanj

14.1

Naročnik v celoti razume in se strinja, da si ponudnik pridržuje pravico do ustreznih ukrepov, ki bi bili nujni ob kršitvah zgoraj navedenih členov, npr. takojšnja omejitev oziroma (začasno) zaprtje naročnikovega uporabniškega vmesnika, dostopa do zakupljenega spletnega prostora (strežniškega sistema), in dostopa do nadzorne plošče za spletno gostovanje in/ali VPS gostovanja, brez predhodnega opozorila in brez povračila denarja.

14.2

Naročnik se zavezuje, da bo varoval svoja gesla in ostale zaupne podatke, ki se nanašajo na njegov uporabniški račun ter nas v primeru nepooblaščenega ali domnevnega posega v njegov uporabniški račun takoj oz. najkasneje v roku 24 ur obvestili, vključujoč krajo in izgubo podatkov, spremembo gesla ali ostale varnostne informacije.

14.3

Naročnik je dolžan za vsako kršitev splošnih pogojev, zaradi katere ponudniku nastane škoda ali dodatno delo, plačati pogodbeno kazen v znesku 300 €, v kolikor škoda presega pogodbeno kazen, pa je naročnik dolžan poravnati tudi razliko do dejansko nastale škode.

15. Garancija nakupa

15.1

Vsak nov naročnik ima možnost nakup preklicati v prvih 15 dneh in zahtevati vrnitev kupnine.

15.2

Garancija nakupa ne velja:

 • za obstoječe naročnike,
 • če je naročnik v teh 15 dneh zlorabljal svoj uporabniški račun,
 • registracijo domen (zaradi narave storitve kupnine za registracijo domen ni mogoče vračati),
 • registracijo SSL certifikatov (zaradi narave storitve kupnine za registracijo certifikata ni mogoče vračati),
 • storitev v katerih je bil vključen popust

16. Sprememba strank v obligacijskem razmerju

16.1

Naročnik se strinja, da lahko ponudnik skupaj z vsemi storitvami, podatki in pravicami ter dolžnostmi prenese izvajanje storitev na drugo pravno osebo.

17. Reševanje sporov

17.1

Ponudnik in naročnik se zavezujeta, da bosta vse morebitne spore poskušala rešiti sporazumno.

17.2

Za morebitne spore, ki jih ponudnik in naročnik ne bi mogla rešiti sporazumno je pristojno sodišče v Ptuju.

18. Sprememba splošnih pogojev

18.1

Ponudnik lahko prosto spreminja te splošne pogoje ali spremeni ponudbo storitev, zajetih z naročniško pogodbo. Vsaka taka sprememba postane veljavna sedem (7) dni po tem, ko je objavljena na spletnih straneh ponudnika.

18.2

Naročnik se strinja, da bo periodično obiskoval spletne strani ponudnika in bo tako seznanjen z morebitnimi spremembami. Če se naročnik s spremembo ne bo strinjal, lahko odpove to naročniško razmerje in sicer tako, da v roku sedmih (7) dni po začetku veljavnosti te spremembe ponudniku pošlje odpoved po elektronski ali po navadni pošti.

18.3

Prekinitev naročniškega razmerja postane veljavna, ko ponudnik potrdi, da je prejel sporočilo naročnika. Naročnik se strinja, da z uporabo storitev po poteku tega roka upošteva in se strinja z vsemi spremembami splošnih pogojev.

Pogoji uporabe veljajo od 01. 09. 2022

HOSTKO d.o.o.,

Ptuj, 01.09.2022

Slovenski registrar domen že od leta 2008

Vse cene so v EUR in vključujejo 22% DDV. *Cene izražajo trenutno veljavno akcijo. SI domena ima posebno akcijo